اخبار و انتصابات

لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99/98
لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99/98
لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99/98
لیست دروس رشته مهندسی عمران 982 عنوان درس گروه درس کد درس تعداد واحد استاد درس برنامه هفتگی بناهای آبی 61 1414059 3 سمیرا اخگر ...
پیام تسلیت رئیس دانشگاه رازی به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
در پی عروج ملکوتی سردار رشید اسلام صادر شد پیام تسلیت رئیس دانشگاه...
پیام تسلیت رئیس دانشگاه رازی به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
در پی عروج ملکوتی سردار رشید اسلام صادر شد پیام تسلیت رئیس دانشگاه رازی به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا با انتشار پیامی شهادت سردار رشید اسلام،...
کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی
کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته...
کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی
کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته دوومیدانی در ماده 800متر و1500 متر توسط دانشجو ارزنده دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب در تیم اعزامی دانشگاه رازی را به تمامی دانشجویان این دانشکده تبریک میگوییم

دستاوردها

-2رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی