معاونت آموزشی دانشکده

 

دکتر علی براتی

هیئت علمی گروه ریاضی

تحصیلات: دکترای ریاضی کاربردی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: alibarati[at]razi.ac.ir

 تلفن:۴۵۲۴۵۰۱۲-۸۳-۹۸+

نشانی معاون آموزشی :دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب- بلوار شهید مطهری

 

شرح وظایف معاون آموزشی:

نظارت بر اجرای صحیح و به موقع کلیه قوانین و امور آموزشی دانشکده از جمله برنامه ریزی تحصیلی گرو ههای آموزشی، انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان و کلیه امور  فارغ التصیلی دانشجویان 

 

 

کارشناس  آموزش به همراه شماره تماس:

۱- سوسن خسروی   مسئول آموزش دانشکده :  ۰۹۱۸۳۵۸۵۷۲۷