نمایشگر یک مطلب

کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی
کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته دوومیدانی در ماده 800متر و1500 متر توسط دانشجو ارزنده دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب در تیم اعزامی دانشگاه رازی را به تمامی دانشجویان این دانشکده تبریک میگوییم

کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی

کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته دوومیدانی در ماده 800متر و1500 متر توسط دانشجو ارزنده دانشکده فنی مهندسی...

سه‌شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی
کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته...
کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی
کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته دوومیدانی در ماده 800متر و1500 متر توسط دانشجو ارزنده دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب در تیم اعزامی دانشگاه رازی را به تمامی دانشجویان این دانشکده تبریک میگوییم
قابل توجه دانشجویانی که در دانشگاه صنعتی کرمانشاه مهمان هستند
قابل توجه دانشجویانی که در دانشگاه صنعتی کرمانشاه مهمان هستند
توجه دانشجویانی که در قابل دانشگاه صنعتی کرمانشاه مهمان هستند: خواهشمند است در سیستم گلستان در قسمت دانشجو-درخواست ها-مهمانی جهت مهمانی نیمسال اول 99-98در دانشگاه صنعتی کرمانشاه درخواست خود را ثبت نمایند سپس نسبت به ثبت دروس خود اقدام کرده در نهایت...
لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99/98 دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب
لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99/98 دانشکده فنی مهندسی...
لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99/98 دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب
لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99/98 دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب
آرشیو خبرها