نمایشگر یک مطلب

دروس پیشنهادی جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96-1397

دروس پیشنهادی جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96-1397

Click on the title of the string to view the course syllabus to select the semester 2-96. Computer Science-Software...

دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم 97-98
لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم 97-98
جهت دریافت بر روی دانلود کلیک نمایید: دانلود
لیست واحد های پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد ترم اول 97-98
لیست واحد های پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد ترم اول 97-98
1- دروس پیشنهادی دروس عمومی و پایه(تمامی رشته ها) 2- دروس پیشنهادی رشته مهندسی صنایع-غ 3- دروس پیشنهادی رشته مهندسی صنایع-ح 4- دروس پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار-غ 5-دروس پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر- نرم...
آرشیو خبرها