لیست گروه ها

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

تاریخچه گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع سال 1390 در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش صنایع)  را ارائه می دهد که در حال حاضر 134  نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد. امکانات این گروه شامل کارگاه ماشین ابزار می‌باشد که در حال راه اندازی است.گروه صنایع این دانشکده دارای 2 عضو هیئت علمی و سه استاد حق التدریس می باشد 

 

اساتید:

1- سهیل طالبیان دکترا مکانیک استادیار گروه صنایع

2- دکتر علی براتی دکترا ریاضی کاربردی استادیار گروه صنایع

3-میثم رحیمی دانشجوی دکترا رشته صنایع استاد مدعو

4-زهرا میر توکلی کارشناسی ارشد صنایع استاد  مدعو

5- حامد اقبالی دانشجوی دکترا رشته صنایع استاد مدعو

6- کیومرث سبزواری دکترا برق

7- زهرا نجفی کارشناس ارشد رشته اقتصاد

8-عبدالرضا  روشنی

 

 

 

سرفصل دروس

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس  دوره کارشناسی رشته مهندسی صنایع*** برنامه پیشنهادی نیمسال اول رشته مهندسی صنایع***

دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

ریاضی عمومی1

3

پایه

3813003

 

نظری

2

فیزیک عمومی1

3

پایه

3815004

همزمان با ریاضی1

"

3

علم مواد

3

اصلی-تخصصی

2801028

 

"

4

اقتصاد عمومی1

2

اصلی تخصصی

2801010

 

"

5

نقشه کشی صنعتی

2

اصلی تخصصی

2801023

 

"

6

آز فیزیک 1

1

پایه

3815011

همزمان با فیزیک1

عملی

7

زبان انگلیسی

3

عمومی

3819007

 

نظری

8

زبان فارسی

3

عمومی

3816008

 

"

 

جمع کل واحد:20 واحد

 

 

                                                                     ***برنامه پیشنهادی نیمسال دوم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

ریاضی عمومی2

3

پایه

3813004

ریاضی1

 

2

فیزیک عمومی 2

3

پایه

3815005

فیزیک1

 

3

معادلات دیفرانسیل

3

پایه

3813009

همزمان با ریاضی2

 

4

اقتصاد عمومی2

2

اصلی تخصصی

2801011

اقتصاد عمومی1

 

5

برنامه نویسی کامپیوتر

3

پایه

3816039

ریاضی1

 

6

آز-فیزیک2

1

پایه

3815012

همزمان با فیزیک2

 

7

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومی

3818004

 

 

8

کارگاه عمومی جوش

1

کارگاه عملی

2801053

 

 

 

جمع کل واحد:18 واحد

 

 

 

 

                                                                    *** برنامه پیشنهادی نیمسال سوم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

استاتیک ومقاومت مصالح

3

اصلی تخصصی

2801027

ریاضی1

 

2

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

اصلی تخصصی

2801017

ریاضی2

 

3

جبرخطی

3

اصلی تخصصی

2801018

ریاضی1

 

4

روشهای تولید

3

اصلی تخصصی

2801029

همزمان با کارگاه ماشین افزار1

 

5

اقتصاد مهندسی

3

اصلی تخصصی

2801026

اقتصاد عمومی2

 

6

تربیت بدنی1

1

عمومی

2210001

 

 

7

اندیشه اسلامی1

2

عمومی

3818001

 

 

8

کارگاه ماشین افزار1

1

کارگاه عملی

2801045

 

 

 

جمع کل واحد:19 واحد

 

 

 

 

                                                                    *** برنامه پیشنهادی نیمسال چهارم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

تحقیق در عملیات1

3

اصلی تخصصی

2801020

تئوری احتمالات و کاربرد آن-جبرخطی

 

2

آمار مهندسی

3

اصلی تخصصی

3820013

تئوری احتمالات و کاربرد آن

 

3

ارزیابی کار وزمان

3

اصلی تخصصی

2801013

روشهای تولید

 

4

اصول مدیریت وتئوری سازمان

2

اصلی تخصصی

2801022

حداقل 50 واحد گذرانده

 

5

مبانی مهندسی برق

3

اصلی تخصصی

2801024

فیزیک2

 

6

دانش خانواده وجمعیت

2

عمومی

3818007

 

 

7

آز مبانی مهندسی برق

1

اصلی تخصصی

2801025

همزمان با مبانی مهندسی برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحد:17 واحد

 

 

 

 

                                                                    *** برنامه پیشنهادی نیمسال پنجم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

تحقیق در عملیات2

3

اصلی تخصصی

2801021

تحقیق در عملیات1

 

2

تجزیه وتحلیل تصمیم گیری

3

اختیاری

2801048

تحقیق در عملیات1

 

3

طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

اصلی تخصصی

2801015

روشهای تولید-نقشه کشی صنعتی-ارزیابی کار وزمان

این درس آزمایشگاه عملی نیز باید داشته باشد.

4

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3

اختیاری

2801047

برنامه نویسی کامپیوتر

 

5

برنامه ریزی وکنترل موجودی1

3

اصلی تخصصی

2801030

تحقیق در عملیات1

 

6

محاسبات عددی

2

پایه

3813013

برنامه نویسی کامپیوتر

 

7

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومی

3818003

 

 

 

جمع کل واحد:19 واحد

 

 

 

 

                                                                   *** برنامه پیشنهادی نیمسال ششم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

برنامه ریزی تولید

3

اصلی تخصصی

2801031

برنامه ریزی وکنترل تولید وموجودی1

 

2

اصول حسابداری وهزینه یابی

3

اصلی تخصصی

2801012

برنامه ریزی وکنترل تولید وموجودی1

 

3

اصول بازاریابی

2

اختیاری

2801035

حداقل80 واحد گذرانده باشد

 

4

کنترل کیفیت آماری

3

اصلی تخصصی

2801016

آمار مهندسی

 

5

مدیریت وکنترل پروژه

3

اصلی تخصصی

2801014

تحقیق در عملیات1

 

6

تربیت بدنی2

1

عمومی

2210002

 

 

7

اندیشه اسلامی2

2

عمومی

3818002

 

 

8

کارگاه ریخته گری ذوب ومدلسازی

1

کارگاهی

2801054

کارگاهی عملی

 

 

جمع کل واحد:18 واحد

 

 

 

                                                                    *** برنامه پیشنهادی نیمسال هفتم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

طراحی ایجاد صنایع

3

اختیاری

2801044

اقتصاد مهندسی-اصول مدیریت-طرح ریزی واحدهای صنعتی

 

2

مدلهای احتمالی وتئوری صف

3

اختیاری

2801052

تئوری احتمالات و کاربرد آن

 

3

مدیریت کیفیت وبهره وری

3

اختیاری

2801050

کنترل کیفیت آماری

 

4

انقلاب اسلامی وریشه های آن

2

عمومی

3818005

 

 

5

ایمنی وبهداشت صنعتی

2

اختیاری

2801036

ارزیابی کار وزمان

 

6

پروژه

3

اصلی تخصصی

2801033

سال آخر اخذ گردد

 

 

جمع کل واحد:16 واحد

 

 

                                                                  

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال هشتم رشته مهندسی صنایع***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

برنامه ریزی حمل ونقل

3

اختیاری

2801051

تحقیق در عملیات1

 

2

اخلاق وتربیت اسلامی

2

عمومی

3818006

 

 

3

اصول شبیه سازی

3

اصلی تخصصی

2801032

آمار مهندسی-برنامه نویسی کامپیوتر

 

4

برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات

3

اختیاری

2801008

اقتصاد مهندسی-تئوری احتمالات

 

5

تحلیل  و طراحی سیستم ها

3

اختیاری

1422196

معادلات دیفرانسیل

 

6

کارآموزی

1

 

2801055

سال سوم به بعد

240 ساعت باید منظور گردد.

 

جمع کل واحد:15 واحد

 

 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: صنایع