به اطلاع دانشجویان دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد می رساند که امتحانات نوبت اول روز چهارشنبه به جای ساعت 8/30،  ساعت 10 برگزار می گردد.

 

 

                                                                       

آخرین اخبار