پذیرش دانشجو وامکان ثبت نام داوطلبین کارشناسی با سوابق تحصیلی، در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 در کد رشته های اعلام شده توسط دانشگاه رازی تا تاریخ دوازدهم دی ماه تمدید گردید. جهت اطلاع بیشتر به لینک http://www.sanjesh.org  مراجعه فرمایید.

      

                                                              مشاهده اصلاحات دفترچه 

آخرین اخبار