لیست گروه ها

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

تاریخچه گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر سال 1391 در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش نرم افزار)  را ارائه می دهد. تعداد   67  نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد.امکانات این گروه شامل سایت اختصاصی گروه کامپیوتر و آزمایشگاه شبکه می باشد.

 

اساتید مدعو:

1_روژیا نیکبزم دانشجوی دکترا کامپیوتر-

2_بابک عزیزی دانشجوی دکترا رشته کامپیوتر

3_-سجاد احمدیان دانشجوی دکترا

 

معرفی آزمایشگاه :

آز شبکه در سایت دانشکده برگزار می شود و دارای تمامی برنامه ها و امکانات مورد نیاز است و از فضای تقریبا مناسبی برخوردار است.و از دروس مرتبط با این آزمایشگاه شبکه های کامپیوتر می باشد.

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: گرایش نرم افزار