لیست گروه ها

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

تاریخچه گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران سال 1392 در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش عمران)  را ارائه می دهد.در حال حاضر تعداد   132 نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد .امکانات این گروه شامل آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمایشگاه تکنولوژی بتن گروه، آزمایشگاه مصالح ساختمانی و کارگاه نقشه برداری می‌باشد.

 

اساتید مدعو:

1_سمیرا اخگر دکترا عمران-

2_مهدی پرویزی دانشجوی دکترا عمران

3-رامین بیات دانشجوی دکترا عمران

4-نازنین امیری کارشناسی ارشد عمران

5-منوچهر معماری آزاد کارشناسی ارشد عمران

6-هادی نصرتی پور دکترا ریاضی

7-سجاد بختیاری کارشناسی ارشد مکانیک

8-احد جلیلیان کارشناسی ارشد محیط زیست

 

 

معرفی آزمایشگاهها:

 

1_آزمایشگاه مکانیک خاک:

دراین آزمایشگاه کلیه آزمایش های خاک انجام می شود و دانشجویان با ابزار های و دستگاه های مرتبط آشنا شده و کار را با آنها را یاد می گیرند.این آز مایشگاه دارای کلیه دستگاه های مورد نیاز درس آز مکانیک خاک می باشد. دستگاه سه محوری، آزمایش برش مستقیم،تحکیم،و دستگاه آزمایش تراکم از جمله دستگاه های این آزمایشگاه است.درس مرتبط با این آزمایشگاه مکانیک خاک میباشد

2_ آزمایشگاه تکنولوژی بتن:

این آزمایشگاه با وجود فضای نامناسب دارای دستگاه ها و تجهیزات مناسبی است از جمله دستگاه مقاومت فشاری بتن ، اندازه گیری هوای بتن ، دستگاه ویکات و دستگاه اندازه گیری مقاومت کششی و خمشی و فشاری ملات سیمان می باشد.درس مرتبط با این آزمایشگاه مصالح ساختمانی میباشد

3_آزمایشگاه مصالح ساختمانی:

در این آزمایشگاه کلیه آزمایش های مربوط به مصالح ساختمانی برگزار می شوده است و شامل دستگاه هیدرومتری-الک های دانه بندی- مقاومت فشاری و غیره می باشد.درس مرتبط با این آزمایشگاه مصالح ساختمانی میباشد

4_ کارگاه نقشه برداری

این کارگاه دارای کلیه  ابزارهای مورد نیاز در  نقشه برداری می باشد از جمله دوربین های مخصوص نقشه بردازی، میز مخصوص، متر و ...درس مرتبط با این آزمایشگاه راهسازی میباشد

 

 

سرفصل دروس

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس  دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران

*** برنامه پیشنهادی نیمسال اول رشته مهندسی عمران***

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

ریاضی عمومی1

3

پایه

3813003

 

 

2

فیزیک عمومی1

3

پایه

3815004

ریاضی عمومی1 یا همزمان

 

3

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

3

اصلی-تخصصی

1414028

 

 

4

اندیشه اسلامی 1

1

عمومی

3818001

 

 

5

زبان انگلیسی

3

عمومی

3819007

 

 

6

زبان فارسی

3

عمومی

3816008

 

 

 

جمع کل واحد:  16  واحد

 

 

 

 

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال دوم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

ریاضی عمومی2

3

پایه

3813004

ریاضی عمومی 1

 

2

آز-فیزیک1

1

پایه

3815011

فیزیک عمومی 1 یا همزمان

 

3

معادلات دیفرانسیل

3

پایه

3813009

ریاضی عمومی 2 یا همزمان

 

4

برنامه نویسی کامپیوتر

3

پایه

3816039

نیمسال دوم به بعد

 

5

استاتیک

3

اصلی-تخصصی

1414029

ریاضی عمومی 1

 

6

زمین شناسی مهندسی

2

اصلی-تخصصی

1414032

پس از نیمسال اول

 

7

طراحی معماری شهرسازی

2

اصلی-تخصصی

1414030

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

 

8

اندیشه اسلامی 2

2

عمومی

3818002

 

 

9

تربیت بدنی 1

1

عمومی

2210001

 

 

 

جمع کل واحد:  20  واحد

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال سوم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

آمار و احتمالات مهندسی

2

پایه

3820037

ریاضی عمومی 1

 

2

محاسبات عددی

2

پایه

3813013

معادلات دیفرانسیل - برنامه نویسی کامپیوتر

 

3

مقاومت مصالح 1

3

اصلی- تخصصی

1414036

استاتیک

 

4

دینامیک

3

اصلی- تخصصی

1414035

استاتیک

 

5

مصالح ساختمانی

5/1

اصلی- تخصصی

1414037

زمین شناسی ساختمانی

 

6

آز مصالح ساختمانی

5/

اصلی- تخصصی

1414038

زمین شناسی ساختمانی

 

7

مهندسی محیط زیست

2

اصلی- تخصصی

1414116

نیمسال دوم به بعد

 

8

نقشه برداری 1 و عملیات

2

اصلی- تخصصی

1414031

ریاضی عمومی 1

 

9

اخلاق اسلامی

2

عمومی

3816006

 

 

10

تربیت بدنی 2

1

عمومی

2210002

تربیت بدنی 1

 

 

جمع کل واحد:19 واحد

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال چهارم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

تحلیل سازه ها 1

3

اصلی- تخصصی

1414042

مقاومت مصالح (1)

 

2

مکانیک سیالات

3

اصلی- تخصصی

1414053

دینامیک

 

3

تکنولوژی بتن

2

اصلی- تخصصی

1414209

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

 

4

مکانیک خاک

3

اصلی- تخصصی

1414050

زمین شناسی مهندسی- مقاومت مصالح (1)

 

5

مقاومت مصالح 2

3

اختیاری

1414089

مقاومت مصالح 1

 

6

آز مقاومت مصالح

1

اختیاری

1414067

مقاومت مصالح 1

 

7

یک درس اختیاری 2 واحدی

2

اختیاری

 

 

 

8

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

عمومی

3818005

 

 

 

جمع کل واحد:19 واحد

 

 

 

 

*** جدول شماره 4 : دروس اختیاری 2 واحدی نیمسال چهارم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

مهندسی سیستم ها

2

اختیاری

1414066

ریاضی عمومی 2-آمار و احتمالات مهندسی

 

2

اقتصاد مهندسی

2

اختیاری

2804060

نیمسال چهارم به بعد

 

 

جمع کل واحد:  2   واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال پنجم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

تحلیل سازه ها 2

3

اصلی- تخصصی

1414083

محاسبات عددی - تحلیل سازه ها (1)

 

2

سازه های بتن آرمه 1

3

اصلی- تخصصی

1414044

تکنولوژی بتن  - تحلیل سازه ها (1)

 

3

سازه های فولادی 1

3

اصلی- تخصصی

1414086

تحلیل سازه ها (1)

 

4

آز تکنولوژی بتن

1

اصلی- تخصصی

1414040

تکنولوژی بتن

 

5

آز مکانیک خاک

1

اصلی- تخصصی

1414051

مکانیک خاک (1) یا همزمان

 

6

راهسازی

2

اصلی- تخصصی

1414061

نقشه برداری1 و عملیات - مکانیک خاک

 

7

هیدرولیک

2

اصلی- تخصصی

1414054

مکانیک سیالات

 

8

یک درس اختیاری

2

اختیاری

 

یک درس اختیاری 2 واحدی از جدول شماره 5

 

9

تاریخ اسلام

2

عمومی

3818004

 

 

 

جمع کل واحد:   19   واحد

 

 

 

*** جدول شماره 5 : دروس اختیاری 2 واحدی نیمسال پنجم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

هیدرولوژی مهندسی

2

اختیاری

1414056

آمارو احتمالات مهندسی-مکانیک سیالات

 

2

روش های اجرای گود و سازه نگهبان

2

اختیاری

1414341

مکانیک خاک

 

 

جمع کل واحد:   2   واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال ششم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

آز هیدرولیک

1

اصلی- تخصصی

1414055

مکانیک سیالات

 

2

سازه های بتن آرمه 2

3

اصلی- تخصصی

1414085

سازه های بتن آرمه (1)

 

3

سازه های فولادی 2

2

اصلی- تخصصی

1414048

سازه های فولادی (1)

 

4

مهندسی پی

2

اصلی- تخصصی

1414052

سازه های بتن آرمه (1) - مکانیک خاک (1)

 

5

روسازی راه

2

اصلی- تخصصی

1414063

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه - راهسازی

 

6

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومی

3818003

 

 

7

4 درس اختیاری 2 واحدی

2

اختیاری

 

 

 

 

جمع کل واحد:  20   واحد

 

 

 

 

 

*** جدول شماه 6 :  دروس اختیاری 2 واحدی نیمسال ششم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

ماشین آلات ساختمانی در راهسازی

2

اختیاری( خاک و راه)

1414041

نیمسال پنجم به بعد

 

2

اصول مهندسی ترافیک

2

اختیاری( خاک و راه)

1414073

آمار و احتمالات مهندسی- راهسازی

 

3

مهندسی ترابری

2

اختیاری( خاک و راه)

1414064

آمار و احتمالات مهندسی- راهسازی

 

4

تاسیسات مکانیکی و برقی

2

اختیاری (کلیه گرایش ها)

1414068

مکانیک سیالات-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

 

5

زبان تخصصی

2

اختیاری (کلیه گرایش ها)

1414069

نیمسال پنجم به بعد

 

 

جمع کل واحد:   8    واحد

 

 

 

 

 

 

***ترم تابستان نیمسال ششم***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

کارآموزی

1

کارآموزی

2804031

حداقل واحد گذرانده 100 واحد

 

 

جمع کل واحد:    1   واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال هفتم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

اصول مهندسی زلزله و باد

3

اصلی- تخصصی

1414084

تحلیل سازه ها (2)

 

2

متره و برآورد پروژه

1

اصلی- تخصصی

1414065

طراحی معماری و شهرسازی

 

3

3 درس اختیاری 2 واحدی

2

اختیاری

 

 

 

4

1 درس اختیاری 3 واحدی

3

اختیاری

 

 

 

5

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی

3818007

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحد:  15 واحد

 

 

 

 

 

 

*** جدول شماره 7 : دروس اختیاری 2 واحدی نیمسال هفتم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

2

اختیاری(سازه)

1414076

تحلیل سازه ها 2

 

2

اصول مهندسی پل

2

اختیاری(سازه)

1414077

سازه بتن آرمه 2-سازه های فولادی 2

 

3

تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

2

اختیاری(سازه)

1414169

سازه های فولادی1

 

5

تحقیقات محلی

2

اختیاری(خاک و راه)

1414243

مهندسی پی

 

 

جمع کل واحد:   6   واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

*** جدول شماه 7 : دروس اختیاری 3 واحدی نیمسال هفتم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

بناهای آبی

3

اختیاری(آب)

1414059

مکانیک خاک-هیدرولیک و آزمایشگاه آن

 

2

مهندسی آب و فاضلاب

2

اختیاری

1414057

هیدرولوژی مهندسی

 

3

پروژه  مهندسی آب و فاضلاب

1

اختیاری

1414058

هیدرولوژی مهندسی-مهندسی آب و فاضلاب

 

4

آب های زیر زمینی

3

اختیاری(آب)

1414072

هیدرولوژی مهندسی

 

5

هیدرولوژی مهندسی

2

اختیاری(آب)

1414056

مکانیک سیالات-آمار و احتمالات مهندسی

 

 

جمع کل واحد:  3      واحد

 

 

 

 

 

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال هشتم رشته مهندسی عمران***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

روش های اجرای ساختمان

2

اصلی- تخصصی

1414091

طراحی معماری و شهرسازی -سازه های بتن آرمه (2)-سازه های فولادی (2)

 

2

پروژه سازه های بتن آرمه

1

اصلی- تخصصی

1414046

سازه های بتن آرمه 2- تحلیل سازه های 2

 

3

پروژه سازه های فولادی

1

اصلی- تخصصی

1414049

سازه های فولادی 2-تحلیل سازه های 2

 

4

پروژه راهسازی

1

اصلی- تخصصی

1414062

مکانیک خاک-نقشه برداری 1 و عملیات

 

5

کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

2

اختیاری کلیه گرایشها

1414070

محاسبات عددی-تحلیل سازه های 2

 

6

سه درس اختیاری 2 واحدی از جدول 8

2

اختیاری

 

 

 

 

جمع کل واحد:   13  واحد

 

 

 

 

*** جدول شماره 8:  دروس اختیاری2 واحدی ترم هشتم  ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

مقررات ملی ساختمان

2

اختیاری کلیه گرایش ها

1414342

نیمسال هفتم به بعد

 

2

نگهداری ،تعمیر و ترمیم سازه ها

2

اختیاری (سازه)

1414250

سازه های بتن آرمه 2-سازه های فولادی 2

 

3

اصول مدیریت ساخت

2

اختیاری کلیه گرایش ها

1414248

متره و برآورد پروژه

 

4

خاک مسلح و روش های اجرای آن

2

اختیاری(خاک و راه)

1414025

مکانیک خاک(مهندسی پی-چارت فنی)

 

5

اصول مهندسی تونل

2

اختیاری(خاک و راه)

1414212

مهندسی پی

 

 

جمع کل واحد :   6  واحد

 

 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: عمران