لیست گروه ها

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

تاریخچه گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران سال 1392 در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش عمران)  را ارائه می دهد.در حال حاضر تعداد   132 نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد .امکانات این گروه شامل آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمایشگاه تکنولوژی بتن گروه، آزمایشگاه مصالح ساختمانی و کارگاه نقشه برداری می‌باشد.

 

اساتید مدعو:

1_سمیرا اخگر دکترا عمران-

2_مهدی پرویزی دانشجوی دکترا عمران

3-رامین بیات دانشجوی دکترا عمران

4-نازنین امیری کارشناسی ارشد عمران

5-منوچهر معماری آزاد کارشناسی ارشد عمران

6-هادی نصرتی پور دکترا ریاضی

7-سجاد بختیاری کارشناسی ارشد مکانیک

8-احد جلیلیان کارشناسی ارشد محیط زیست

 

 

معرفی آزمایشگاهها:

 

1_آزمایشگاه مکانیک خاک:

دراین آزمایشگاه کلیه آزمایش های خاک انجام می شود و دانشجویان با ابزار های و دستگاه های مرتبط آشنا شده و کار را با آنها را یاد می گیرند.این آز مایشگاه دارای کلیه دستگاه های مورد نیاز درس آز مکانیک خاک می باشد. دستگاه سه محوری، آزمایش برش مستقیم،تحکیم،و دستگاه آزمایش تراکم از جمله دستگاه های این آزمایشگاه است.درس مرتبط با این آزمایشگاه مکانیک خاک میباشد

2_ آزمایشگاه تکنولوژی بتن:

این آزمایشگاه با وجود فضای نامناسب دارای دستگاه ها و تجهیزات مناسبی است از جمله دستگاه مقاومت فشاری بتن ، اندازه گیری هوای بتن ، دستگاه ویکات و دستگاه اندازه گیری مقاومت کششی و خمشی و فشاری ملات سیمان می باشد.درس مرتبط با این آزمایشگاه مصالح ساختمانی میباشد

3_آزمایشگاه مصالح ساختمانی:

در این آزمایشگاه کلیه آزمایش های مربوط به مصالح ساختمانی برگزار می شوده است و شامل دستگاه هیدرومتری-الک های دانه بندی- مقاومت فشاری و غیره می باشد.درس مرتبط با این آزمایشگاه مصالح ساختمانی میباشد

4_ کارگاه نقشه برداری

این کارگاه دارای کلیه  ابزارهای مورد نیاز در  نقشه برداری می باشد از جمله دوربین های مخصوص نقشه بردازی، میز مخصوص، متر و ...درس مرتبط با این آزمایشگاه راهسازی میباشد

 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: عمران