اعضای هیات علمی

 
علی براتی

علی براتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیل طالبیان

سهیل طالبیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد محمدنژاد

محمد محمدنژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 3 نتیجه