ریاست دانشکده

 

ریاست دانشکده
دکترایوب مقدم

عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده فنی مهندسی

تحصیلات: استادیار مهندسی مواد
پست الکترونیکی: a.moghadam [AT] razi.ac.ir
تلفن: 45245011-83-98+

نشانی رئیس دانشکده :اسلام آباد غرب دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب