ریاست دانشکده

 

ریاست دانشکده
دکتر ایوب مقدم(تعاونی‌گیلان)

عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده فنی مهندسی

 


تحصیلات: استادیار مهندسی مواد
پست الکترونیکی: 
تلفن: 45245011-83-98+

نشانی رئیس دانشکده :اسلام آباد غرب دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب