گروه-عمران اسلام آباد

گروه-عمران اسلام آباد


 
تاریخچه گروه

گروه مهندسی عمران سال 1392دردانشکده فنی اسلام آباد تاسیس شد و در حال حاضر دوره  کارشناسی را ارائه می دهد.  این گروه در حال حاضر 30دانشجو در مقطع کارشناسی دارد.

مدیر گروه
نام و نام خانوادگی:
تلفن:
ایمیل:
مقاطع تحصیلی
کارشناسی:گرایش عمران
اعضای هیات علمی مرتبط با دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
ایمیل :
Emails: =@, =DOT
علی عطابیگی
استادیار
a.atabeigiraziacir
raziacir
raziacir
raziacir
raziacir