کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی

کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی


کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته دوومیدانی در ماده 800متر و1500 متر توسط دانشجو ارزنده دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب در تیم اعزامی دانشگاه رازی را به تمامی دانشجویان این دانشکده تبریک میگوییم