نکاتی مهم راجع به انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکاتی مهم راجع به انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

نکاتی مهم راجع به انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396


1- لازم است دانشجویان با توجه به سال ورود خود به دانشگاه از تاریخ 21/11/1396 لغایت 27 /11/1396 به سایت گلستان مراجعه و جهت انتخاب واحد از مسیر سیستم گلستان ، ثبت نام،ثبت نام اصلی مراجعه ونسبت به ا نتخاب واحد اقدام   نمایند.  

 

2- دانشجویان مشروط در نیمسال گذشته (معدل زیر 12) مجاز به انتخاب تنها 14 واحد درسی می باشند.      

                      

3- در ترم های گذشته در انتخاب دروس عمومی از طرف دانشجویان اشتباهات مکرری صورت گرفته است.که در اکثر موارد منجر به حذف درس وگاهی درج نمره صفر در کارنامه دانشجو به علت اشتباه در اخذ درس با گرو ه هایی غیر ازگروه‌های ارائه شده در  دانشکده خود شده است. دانشجویان دقت نمایند دروس عمومی را چنانچه بخواهند در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد اخذ کنند با کد درس اختصاصی دانشکده بگیرند(گروه های ارائه دهنده دروس عمومی ومشترک دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب از 61 به بالا شروع میگردد و در قسمت مشخصات درس محل تشکیل کلاس مشخص گردیده است.بطور مثال 61-3818001)          

                       

4- جهت راحتی هرچه بیشتر دانشجویان دروس پیشنهادی به تفکیک رشته و سال ورودی در همین سایت قرار داده  شده است لذا دانشجویان می توانند با رعایت پیشنیاز این دروس را اخذ نمایند.                                                                       

 

6- جهت اطلاع از دروس ارائه شده در ترم دانشجویان می توانند با مراجعه به (سایت گلستان،گزارش های آموزش ،دروس ارائه شده در ترم وشرایط اخذ آن )از لیست دروس و  برنامه هفتگی و اساتید و زمان امتحان اطلاع یابند.                                  

 

7- دانشجویان ورودی سال 93 که در آستانه فارغ التحصیلی می باشند حتما" ضمن مراجعه به آموزش دانشکده از آخرین وضعیت تحصیلی خود ودروس باقیمانده جهت فارغ التحصیلی اطلاع یابند.  8-دانشجویان سه ترم به بالا جهت ایجاد سرترم حتما باید به دانشکده مراجعه که جهت ایجاد سرترم آنان اقدامات لازم انجام شود.

 

در صورت مواجه با هرگونه مشکلی در رابطه با انتخاب واحد دانشجویان عزیز می توانند هر روزه به غیر از روزهای تعطیل وپنجشنبه  با شماره تلفن 5245012-0834 تماس حاصل نمایند.