مراسم بزرگداشت روز معلم و تقدیراز اساتید دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد غرب - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم بزرگداشت روز معلم و تقدیراز اساتید دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد غرب

به مناسبت مراسم بزرگداشت روز معلم، مراسم افتتاحیه در دوشنبه، 2 دسامبر 2010 دردانشکده با حضور مقامات دانشکده برگزار شد. این مراسم با قرائت آیات  مبارکه قرآن کریم آغاز شد و سپس آقای دکتر تعاون، رئیس ارشد دانشکده، این روز را به اساتید محترم تبریک گفتند. سپس دکتر باراتی معاون دانشکده تربیت بدنی به برخی نکات آموزشی مهم اشاره کردند که هر یک از استادان بنا به دیدگاه خود، راه هایی برای بهبود کیفیت آموزش را پیشنهاد کردند.