لیست واحد های پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد ترم اول 97-98 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست واحد های پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد ترم اول 97-98

1- دروس پیشنهادی دروس عمومی و پایه(تمامی رشته ها)

2- دروس پیشنهادی رشته مهندسی صنایع-غ

3-  دروس پیشنهادی رشته مهندسی صنایع-ح

4- دروس پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار-غ

5-دروس پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار-ح

6- دروس پیشنهادی رشته مهندسی عمران- غ

7-دروس پیشنهادی رشته مهندسی عمران- ح