نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست واحدهای پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396

لیست واحدهای پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396


لیست واحدهای پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396

1- رشته مهندسی صنایع

2- رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

3- رشته مهندسی عمران