لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99/98 دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب - آرشیو اطلاعیه

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99/98 دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99/98 دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب


لیست دروس رشته مهندسی عمران 981

عنوان درس

گروه درس

کد درس

تعداد واحد

استاد درس

برنامه هفتگی

تاریخ امتحان

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

61

1414076

2

شمس ملکی

شنبه ساعت 30/10-30/8

30/30-11/8

21/10/98

اصول مهندسی زلزله و باد

61

1414084

3

شمس ملکی

شنبه ساعت 30/12-30/10

 شنبه ساعت30/15-30/13    گ

30/30-11/8

28/10/98

اصول مهندسی سد

61

1414081

2

کاوسی

یکشنبه ساعت 30/15-30/13

30/30-11/8

30/10/98

روش های اجرای گود و سازه نگهبان

61

1414341

2

کاوسی

یکشنبه ساعت 30/17-30/15

30/30-15/13

28/10/98

سازه های فولادی 2

61

1414048

2

سمیرا  اخگر

دوشنبه ساعت 30/10-30/8

 

30/30-11/8

23/10/98

تاسیسات مکانیکی و برقی

61

1414068

 

سمیرا    اخگر

دوشنبه ساعت 30/15-30/13

30/30-11/8

24/10/98

محاسبات عددی

61

3813013

2

علی    براتی

سه شنبه ساعت 30/10-30/8 

 

30/30-11/8

1/11/98

سازه های بتن آرمه 1

61

1414044

3

نازنین    امیری

سه شنبه ساعت 30/12-30/10

 سه شنبه ساعت 30/17-30/15 گ

30/30-11/8

25/10/98

روسازی راه

61

1414063

2

نازنین    امیری

سه شنبه ساعت 30/15-30/13

30/30-15/13

25/10/98

ماشین آلات ساختمانی درراهسازی

61

1414041

2

سمیرا     اخگر

 چهارشنبه ساعت 30/10-30/8

 

30/30-15/13

21/10/98

هیدرو لوژی مهندسی

61

1414056

2

سمیرا     اخگر

چهار شنبه ساعت 30/12-30/10

30/30-11/8

2/11/98

معادلات دیفرانسیل

61

3813009

3

علی      براتی

یکشنبه ساعت 30/10-30/8

30/30-12/10

30/30-15/13

29/10/98

اندیشه اسلامی 1

61

3818001

2

علی محمد  آزادی

شنبه ساعت 30/17-30/15

30/30-11/8

2/11/98

دانش خانواده و جمعیت

61

3818007

2

محمد     امیری

دوشنبه ساعت 30/17-30/15

30/30-15/13

2/11/98

 

 

لیست دروس رشته مهندسی صنایع981

عنوان درس

گروه درس

کد درس

تعداد واحد

استاد درس

برنامه هفتگی

تاریخ امتحان

معادلات دیفرانسیل

61

3813009

3

علی براتی

یکشنبه ساعت 30/10-30/8

    گ        30/30-12/10

30/30-15/13

29/10/98

استاتیک و مقاومت مصالح

01

2801027

 

سهیل طالبیان

دوشنبه ساعت 30/10-30/8

دوشنبه ساعت 30/15-30/13  گ

8.30-11.30

24/10/98

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

01

2801048

3

محمد محمدنژاد

شنبه ساعت 30/10-30/8

 شنبه ساعت 30/15-30/13         گ

30/30-11/8

2/11/98

برنامه ریزی وکنترل موجودی1

01

2801030

3

محمد محمدنژاد

شنبه ساعت 30/12-30/10

 شنبه ساعت 30/15-30/13         گ

30/30-11/8

28/10/98

تحقیق در عملیات 2

01

2801021

3

حامد اقبالی

یکشنبه ساعت 30/10-30/8

 یکشنبه ساعت 30/15-30/13      گ

30/30-11/8

21/10/98

برنامه ریزی حمل و نقل

01

2801051

3

محمد محمدنژاد

یکشنبه ساعت 30/12-30/10 

یکشنبه ساعت30/15-30/13        گ

30/30-11/8

30/10/98

طرح ریزی واحدهای صنعتی

01

2801015

3

حامد اقبالی

یکشنبه ساعت 30/12-30/10

یکشنبه ساعت 30/15-30/13       گ

30/30-15/13

23/10/98

اصول بازاریابی

01

2801035

2

محمد محمدنژاد

یکشنبه ساعت 30/17-30/15

30/30-15/13

25/10/98

محاسبات عددی

61

3813013

2

علی براتی

سه شنبه ساعت 30/10-30/8      

30/30-11/8

1/11/98

جبر خطی

01

2801018

3

علی براتی

سه شنبه ساعت 30/12-30/10

 سه شنبه ساعت30/15-30/13     گ

30/30-11/8

25/10/98

اصول شبیه سازی

01

2801032

3

میثم رحیمی

چهارشنبه ساعت 30/10-30/8

چهارشنبه ساعت30/15-30/13     گ

30/30-11/8

23/10/98

مدیریت مالی

01

2801057

 

میثم رحیمی

چهارشنبه ساعت 30/12-30/10

30/30-15/13

28/10/98

طراحی ایجاد صنایع

01

2801044

3

ابراهیم عزیزی

چهارشنبه ساعت30/15-30/13 گ

 چهارشنبه ساعت30/17-30/15           

30/30-11/8

29/10/98

مدیریت و کنترل پروژه

01

2801014

3

ابراهیم عزیزی

سه شنبه ساعت 30/15-30/13گ

30/17-30/15

13.30-15.30

24/10/98

اندیشه اسلامی 1

061

3818001

2

علی محمد آزادی

شنبه ساعت 30/17-30/15

30/11-30/8

2/11/98

دانش خانواده و جمعیت

061

3818007

2

محمد امیری

دوشنبه ساعت 30/17-30/15

30/30-15/13

2/11/98

 

 

لیست دروس مهندسی کامپیوتر

عنوان درس

گروه درس

کد درس

تعداد واحد

استاد درس

برنامه هفتگی

تاریخ امتحان

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

 

 

بابک عزیزی

یکشنبه ساعت 10.30-8.30

8.30-11.30

25/10/98

مهندسی نرم افزار

 

 

 

بابک عزیزی

یکشنبه ساعت 12.30-10.30

13.30-15.30 گ

8.30-11.30

21/10/98

آز مدار منطقی

 

 

 

بابک عزیزی

یکشنبه ساعت 17.30-15.30

13.30-14.30

21/10/98

آمار و احتمال مهندسی

 

 

 

سهیل طالبیان

دوشنبه ساعت 15.30-13.30  گ

17.30-15.30

8.30-11.30

30/10/98

معماری کامپیوتر

 

 

 

مسلم نوری

چهار شنبه ساعت 10.30-8.30

گردشی 12.30-10.30

8.30-11.30

23/10/98

سیگنال ها و سیستم ها

 

 

 

مسلم نوری

چهارشنبه ساعت 15.30-13.30

گردشی 12.30-10.30

8.30-11.30

28/10/98

آز معماری کامپیوتر

 

 

 

مسلمنوری

چهار شنبه 17.30-15.30

8.30-11.30

1/11/98