نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویانی که در دانشگاه صنعتی کرمانشاه مهمان هستند

قابل توجه دانشجویانی که در دانشگاه صنعتی کرمانشاه مهمان هستند


توجه دانشجویانی که در قابل دانشگاه صنعتی کرمانشاه مهمان هستند: خواهشمند است در سیستم گلستان در قسمت دانشجو-درخواست ها-مهمانی  جهت مهمانی نیمسال اول 99-98در دانشگاه صنعتی کرمانشاه درخواست خود را ثبت نمایند  سپس نسبت به ثبت دروس خود اقدام کرده در نهایت جهت تایید نهایی با دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب تماس(08345245012) بگیرید دانشجویانی که درخواست خود را در سیستم گلستان ثبت ننمایند مجازبه اخذ واحد در دانشگاه صنعتی نخواهند بود.  مهلت ثبت درخواست و گرفتن معرفی نامه برای مهمانی تا روز یکشنبه 24 شهریور می باشد. قابل ذکر می باشد در صورت عدم دسترسی خود دانشجو شخصی را به عنوان نماینده ی دانشجو برای دریافت معرفی نامه به دانشکده  مراجعه نماید.