درباره دانشکده -دانشکده فنی اسلام آباد غرب

درباره دانشکده -دانشکده فنی اسلام آباد غرب


 
دانشکده فنی اسلام آباد غرب که یکی از دانشکده های دانشگاه رازی میباشد درسال 1390 با پذیرش 30 دانشجو در رشته کارشناسی مهندسی صنایع آغاز به کار کرد و درسال 1391رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار را نیز به رشته های خود اضافه کرد و با تلاش مسؤلین در سال1392رشته کارشناسی مهندسی عمران راهم به رشته های خود اضافه کرد.
آدرس:
اسلام آباد غرب - خیابان شهید مطهری - خیابان دانشجو - دانشگاه رازی - دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب
تلفکس : 08345245012

ایمیل روابط عمومی :
islamabad.uni[at]razi.ac.