دانلود ها - دانشکده فنی اسلام آباد غرب

دانلود ها - دانشکده فنی اسلام آباد غرب


برای دانلود جزوات بر روی آن ها کلیک کنید

جزوه ها
پروژه های دانشجویان
فایل‌ها

مدلسازی وارزیابی سیستم های کامپیوتری
مباحث ویژه
جزوه CSS

آز- معماری