حوزه ریاست-دانشکده اسلام آبادغرب

حوزه ریاست-دانشکده اسلام آبادغرب 

 مسئولین دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد غرب

ردیف

نام ونام خانوادگی

تصویر

مسئولیت

ایمیل

1

دکتر ایوب تعاونی‌گیلان

 
سرپرست دانشکده
 

2

یوسف حیدری

کارشناس آموزش