تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-1396 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-1396

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-1396


                   تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-1396

     انتخاب واحد

ورودی 93 وماقبل آن

21/11/1396

ورودی 94

22/11/1396

ورودی 95

23/11/1396

ورودی 96

24/11/1396

انتخاب واحد با تاخیر

  25/11/1396 لغایت 27/11/1396

 

آغاز کلاس ها

28/11/1396

حذف واضافه(ترمیم)

5/12/1396 لغایت 7/12/1396

پایان کلاس ها

23/3/1397

شروع وپایان امتحانات

2/4/1397 لغایت19/4/1397