برگزاری نشست سرپرست دانشکده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب با فرماندار شهرستان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست سرپرست دانشکده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب با فرماندار شهرستان

برگزاری نشست سرپرست دانشکده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب با فرماندار شهرستان


آقای دکتر تعاونی سرپرست دانشکده به همراه معاون آموزشی دانشکده نشستی را با فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب در محل فرمانداری در روز دوشنبه مورخ 18 دی ماه 96 برگزار نمودند. دکتر تعاونی در این نشست ضمن تشریح وضعیت کنونی فضا و امکانات مرکز به بیان مشکلات کنونی دانشکده علی الخصوص مسئله واگذاری زمین جهت احداث دانشکده پرداختند. آقای دکتر کریمی فرماندار شهرستان نیز در این نشست توصیه هایی را جهت تسریع در رفع مشکل زمین دانشکده عنوان نمودند که در پایان نشست مقرر گردید در راستای تسریع در رفع مشکل زمین دانشکده جلسات منسجم و پیوسته ای با حضور نمایندگان حقوقی دانشگاه، فرماندار محترم، نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل منابع طبیعی استان برگزار گردد.