نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاس های مجازی دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد ترم ۳۹۹۱ (1)

برنامه کلاس های مجازی دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد ترم ۳۹۹۱ (1)


 

دانشکده

گروه

نام درس

کد درس

روز ارائه

ساعت ارائه

استاد

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی صنایع

برنامه ریزی حمل و نقل

۲۸۰۱۰۵۱_۰۱

شنبه

9-8

محمد محمدنژاد

شنبه-گردشی(ز)

30/14-30/13

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی صنایع

اصول بازار یابی

۲۸۰۱۰۳۵_۰۱

شنبه

15/11-15/10

محمد محمدنژاد

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی صنایع

برنامه ریزی تولید

۲۸۰۱۰۳۱_۰۱

یکشنبه

8-9   

حامد اقبالی

یکشنبه –گردشی(ز)

30/14-30/13

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی صنایع

اصول شبیه سازی

۲۸۰۱۰۳۲_۰۱

یکشنبه

15/11-15/10

حامد اقبالی

یکشنبه-گردشی(ف)

30/14-30/13

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی صنایع

جبر خطی

۲۸۰۱۰۱۸_۰۱

یکشنبه

15/11-15/10

علی براتی

سه شنبه گردشی(ف)

9-10

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی صنایع

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۲۸۰۱۰۴۷_۰۱

دوشنبه

9-10

محمد محمدنژاد

دو شنبه گردشی(ف)

13/30-14/30

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی صنایع

اصول حسابداری و هزینه یابی

۲۸۰۱۰۱۲_۰۱

سه شنبه

15/45-16/45

اکرم فتحعلی باغنی

سه شنبه گردشی(ف)

13/30-14/30

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی عمران

پروژه مهندسی آب و فاضلاب

۱۴۱۴۹۹۵_۶۱

یکشنبه

13/30-14/30

سمیرا اخگرامیر

آبادی

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی عمران

پروژه سازه های فولادی

۱۴۱۴۹۹۸_۶۱

یکشنبه

15/45-16/45

سمیرا اخگرامیر

آبادی

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی عمران

ماشین آلات ساختمانی در راهسازی

۱۴۱۴۰۴۱_۶۱

دوشنبه

9-10

سمیرا اخگرامیر

آبادی

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی عمران

پروژه سازه های بتن آرمه

۱۴۱۴۹۴۶_۶۱

سه شنبه

13/30-14/30

نازنین   امیری

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی عمران

پروژه راهسازی

۱۴۱۴۹۶۲_۶۱

سه شنبه

15/30-16/30

نازنین   امیری

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی عمران

روشهای اجرایی ساختمان

۱۴۱۴۱۳۵_۶۱

چهار شنبه

15/45-16/45

یزدان

شمس ملکی

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی عمران

روشهای اجرایی ساختمان (عملی)

۱۴۱۴۱۱۴_۶۱

چهار شنبه- گردشی(ز)

10/15-11/15

یزدان

شمس ملکی

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری

۱۴۲۲۰۳۹_۶۱

دوشنبه

13/30-14/30

بابک عزیزی

یکشنبه- گردشی(ز)

13/30-14/30

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی کامپیوتر

آزمایشگاه سیستم عامل

۱۴۲۲۰۴۹_۶۱

یکشنبه

15/45-16/45

بابک عزیزی

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی کامپیوتر

اصول طراحی کامپایلر

۱۴۲۲۰۴۵_۶۱

دو شنبه

15/45-16/45

بابک عزیزی

سه شنبه- گردشی(ف)

13/30-14/30

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی کامپیوتر

اصول طراحی پایگاه داده ها

۱۴۲۲۰۴۷_۶۱

 یکشنبه

گردشی(ف)

13/30-14/30

بابک عزیزی

چهار شنبه

13/30-14/30

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

مهندسی کامپیوتر

مهندسی نرم افزار ۲

۱۴۲۲۰۴۸_۶۱

سه شنبه- گردشی(ز)

13/30-14/30

بابک عزیزی

سه شنبه

15/45-16/45

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

-

اخلاق اسلامی

۳۸۱۸۰۰۶_۶۱

شنبه

15/45-16/45

صفر علی شریفی