نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکده

بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکده


به گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر اعلمی آل آقا ریاست محترم دانشگاه به همراه تعدادی از معاونین و مدیران دانشگاه روز دوشنبه 20 خرداد ماه از ساختمان­ ها و زمین­ های دانشکده فنی و  مهندسی رازی اسلام آبادغرب، مرکز آموزش علمی کاربردی امام رضا(ع)، دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آبادغرب و مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی ارشک بازدید به عمل آوردند.