نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب


اانتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب، روز دوشنبه، 20/10/2017 از ساعت 9 صبح، با حضور مقامات و همچنین حضور پرشور از دانشجویان، از ساعت 15 آغاز شده است.
 

 

 
 
صندوق اخذ آراء درحضور کاندیداها و نمایندگان آنها باز شده ونتایج پس از شمارش آراء اعلام گردید.
 

 
 
 
 

باتوجه به نتایج به دست آمده تنها یک نفر از کاندیداها حدنصاب(نصف+۱) را کسب نمود وجهت تعیین دونفر باقیمانده انتخابات می بایستی مجدداً در دور دوم روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۷/۲/۲۵ برگزار گردد