اساتید-اسلام آبادغرب

اساتید-اسلام آبادغرب


اساتید مرتبط با دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد غرب
ردیف
نام ونام خانوادگی
ایمیل
1
2
فرزاد امیری
 
3
رمضانعلی ابوزاده
4
علی عطا بیگی
5
نصرت الله مهدی زاده
6
سونیا عینی
Sonya.eini[at]gmail.com
7
یزدان ولیئی
8
مسلم کاویانی
9
امین رضایی
10
سمیرا یاوری
11
فروغ خالوندی
12