لیست گروه ها


لیست گروه ها

تاریخچه گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع سال 1390 در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش صنایع)  را ارائه می دهد. امکانات این گروه شامل کارگاه ماشین ابزار می‌باشد که در حال راه اندازی است.

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: صنایع