ریاست دانشکده

 

سرپرست دانشکده
دکتر ایوب تعاونی‌گیلان

عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده فنی مهندسی

 


تحصیلات: استادیار مهندسی مواد
پست الکترونیکی: 
تلفن: 45245011-83-98+