لیست گروه ها


لیست گروه ها

تاریخچه گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران سال 1392 در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش عمران)  را ارائه می دهد. امکانات این گروه شامل آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمایشگاه تکنولوژی بتن گروه، آزمایشگاه مصالح ساختمانی و کارگاه نقشه برداری می‌باشد.

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: عمران