ارتقاء پهنای باند اینترنت دانشکده - صفحه نخست

الاسيت ببليشر

Return to Full Page

ارتقاء پهنای باند اینترنت دانشکده

 

   

 به اطلاع دانشجویان محترم میرساند با موافقت ریاست محترم دانشکده و با پیگیری‌های بعمل آمده پهنای باند اینترنت دانشکده از 6 مگابیت در ثانیه به 15 مگابیت در ثانیه ارتقاء داده شد.