بازدید رئیس دانشگاه رازی از دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس دانشگاه رازی از دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

به گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر اعلمی رئیس محترم دانشگاه روز پنج­شنبه مورخ 96/11/26 از فضا و امکانات آموزشی و خوابگاهی و نیز زمین اختصاص داده شده برای احداث دانشکده بازدید نمودند.